Qiang Jin Jiu 17. Fırtına

Share
  • 28 Şubat 2023

Ç/N: Fırtına, karışıklığı, krizi ima ediyor.

Gece yarısı, Dul İmparatoriçe elbiselerini üzerine örttü ve cibinliğin arasından, “Bu ne demek oluyor?” diye sordu.

Hua Xiangyi cibinliği bir kenara itti ve Dul İmparatoriçe’nin tütsü kokulu ve ısıtılmış yatak örtülerinden çıkmasına yardım etti. Yumuşak bir sesle cevap verdi, “İmparatorluk Koleji öğrencileri, İmparator’un atama fermanını geri çekmesini istiyor.”

Dul İmparatoriçe ayağa kalktı ve her iki taraftaki hizmetçiler sessizce lambaları yakıp perdeleri kaldırdılar. Hua Xiangyi, Dul İmparatoriçe’nin çevrelenmiş orta kısmı, at toynağı ayakları ve yanlarda düz tahtaları olan Arhat yatağına1 gitmesine yardım etti. Dul İmparatoriçe’ye yumuşak bir yastıkla birlikte bir ısıtıcı sunulurken, mayalı süt2 de onun için ısıtılmıştı.

Ç/N: 1. 罗汉 Luohan veya Arhat yatak, aynı zamanda yatak olarak da işlev gören bir tür uzun ve dar ahşap kanepedir (). Arhat yatak, platformun arka ve yan taraflarındaki korkuluklarla ayırt edilir. 束腰马蹄 (罗汉) resimdeki gibi belirli tasarımlara sahip bir Arhat yatak türüdür. Ayrıca ortasına küçük bir masa (çay, satranç vb.) koyabilirsiniz, böylece iki kişi oturabilir.

) koyabilirsiniz, böylece iki kişi oturabilir
2

2. 乳酪 tipik olarak peynir olarak çevrilir ancak eski zamanlarda, modern günlerdeki yoğurt gibi bir tür fermente süt. Örneğin, bizdeki sek markasından quark.

Dul İmparatoriçe, yüzündeki hafifçe çatık kaşlarla kaşığıyla karıştırdı, “Bu nasıl birdenbire oldu?” Bir an düşündü. “Atama emri daha dün verilmişti ve bu gece bir karışıklık yaratmaya geldiler. Bu çok çabuk olmadı mı?”

“Dahası, kargaşa yaratanlar, İmparatorluk Koleji’nden olanlar.” Hua Xiangyi, Dul İmparatoriçe’ye uydu ve “Hala,3 dünyadaki tüm edebi yetenekler İmparatorluk Koleji’ne bakıyor. Kıdemli Kâtip bile karışılmasını tavsiye etmiyor.”

Ç/N: 3. 姑母 Gu-mu, hala, yani babanın kız kardeşi.

Dul İmparatoriçe kaşığıyla mayalı sütten aldı. Makyajsız yüzü yaşlanma belirtileri gösterse de görünüşüne karakter katmıştı. Yavaş yavaş kâseyi bir kenara koydu ve sırlı abajura bakmak için yastığa yaslandı. Kısa bir süre sonra, “Doğru. Shen Wei artık suçuyla ünlü. Tüm hassasiyeti ve mantığıyla, Kıdemli Kâtip, öğrencileri azarlamak için öne çıkamaz. Öğrenciler Majesteleri’ni emrini feshetmeye zorlarsa, bu sefer bu acı hapı sessizce yutmam gerekecek.”

“Hala.” Hua Xiangyi, “Majesteleri’nin asıl niyeti Shen Zechuan’ı serbest bırakmak değildi. Artık bu emir yüzünden hiçbir sebep olmaksızın “ahmak” kötü şöhretini kazandığına göre, korkarım bu ikiniz arasında mesafe yaratacaktır.”

“Fark etmez,” dedi Dul İmparatoriçe, “İmparatorluk Cariyesi Wei’nin, çocuğu olduğunda Dazhou’nun bir varisi olacak. İmparatorluk varisi, imparatorluğun temelidir. Varis elimde olduğu sürece, ben hâlâ Dazhou’nun Dul İmparatoriçesi’yim. İmparator hastalandığından beri uzun süredir benimle çatışıyor. Bu sefer öfkeye kapılsa bile, bu sadece bir hastalık anında girilen bir öfke nöbeti. Bırak kapılsın.”

Hastalığından sonra İmparator Xiande, Dul İmparatoriçe’nin niyetine uymayı yavaş yavaş bırakmıştı. Bunların hepsi önemsiz günlük meseleler olmasına rağmen, çoktan onun anlaşmazlığının bir göstergesiydi. Dul İmparatoriçe, yanında Pan Rugui ve imparatorluk sarayında Kıdemli Kâtip Hua ile sarayın komutasını devralmıştı. Hua Klanı’nın gelişen gücünün ve otoritesinin devamını sağlamak istiyorsa, uysal ve itaatkâr bir imparatora ihtiyacı vardı.

İmparator Xiande artık bu rolü üstlenemiyorsa, yapması gereken tek şey onu değiştirmekti.

Dul İmparatoriçe’nin Prens Chu, Li Jianheng’den hoşlanmamasının tek nedeni, çoktan reşit olmuş4 olmasıydı. Ne zayıf bir çocuk ne de onun altında büyümüş bir çocuktu. Böyle bir insan tahta çıkacaksa, nasıl onun yetiştirdiği bir imparatorluk torunu kadar itaatkâr olabilirdi?

Ç/N: 4. 及冠 (jiguan) veya 弱冠 (ruoguan), bir erkeğin 20. doğum günü, yani bir erkek 20 yaşında reşit oluyor.

“Dahası, bugünkü itiraz, Majesteleri’nin haysiyetine bir darbe oldu.” Dul İmparatoriçe sakince şöyle dedi: “Majesteleri’nin tahta oturduğu dokuz yıl boyunca yiyecek ve giyecekleri ve önemli ya da önemsiz tüm diğer meseleleri benim kontrolümdeydi. Ama şimdi bağımsız ve otoriter bir imparator olmak istiyor. Bunun için Xiao Klanı’na iyi niyet göstermek adına kendini yüreklendirdi. Sadece Shen Zechuan’ı serbest bırakmayı reddetmekle kalmadı, Prens Chu’yu bile korumak istedi. Ama onu anlıyorum. Dıştan güçlü ve içten zayıf. Benden korkuyor. Bu yüzden her zaman her iki tarafın da iyi tarafında olmayı hedeflemişti. Aksine kararsız olarak görünüyor ve her iki tarafı da iyice gücendiriyor.”

“Majesteleri, Shen Zechuan’ı Xiao Klanı uğruna bunca yıldır hapsetmedi mi?”

“Hapis ne demektir?” Dul İmparatoriçe, Hua Xiangyi’nin elini tuttu ve aklı başında bir halde konuştu. “Hapis, ölümün ertelenmesidir. Majesteleri, Xiao Klanı’na bir iyilik yaptığını sanıyordu ama aslında felaketin tohumunu atıyor. Xiao Jiming, küçük erkek kardeşini kaybetti. Libei’nin istediği, Shen Zechuan’ın ölmesidir. Shen Zechuan hayatta kaldığı sürece, Majesteleri, kurtarmaya gelen yüz yirmi bin Zırhlı Süvari’nin hepsini yüzüstü bırakacak. Şunu düşün. Xiao Jiming, sadakatsizlik düşüncesi barındırmadığını kanıtlamak için iliklerine kadar çalıştı. Hatta küçük kardeşini Qudu’da bırakmaya bile cüret ediyor. Majesteleri’ne karşı dürüst ve samimiyetle davrandı. Yine de beni incitmemek için, Majesteleri arkasını döndü ve Shen Zechuan’ın ölüm cezasını reddetti ve onun yerine onu hapse attı. Shen Zechuan ölmezse, sorunun kaynağı olacak. Bu, yaşam ve ölüm arasındaki mücadele dönemi, ancak Majesteleri hâlâ çok saf. Bu sefer olaydan bahsetmeme gerek var mı? Prens Chu’yu korumak için, Majesteleri Xiaofuzi’nin davasıyla ilgili tam bir soruşturma başlatmaya istekli değildi ve sonuç olarak Pan Rugui’nin sonraki hareketini engelledi. Aynı zamanda, ona karşı kötü hisler beslememden korktu, bu yüzden isteksizce Shen Zechuan’ı bıraktı––Xiao Klanı’nın zorluklarını anlayacağını düşündü ama Xiao Jiming, Libei’de çok uzakta. Bu konuyu öğrenince mutlu olmayacak.”

“Eğer durum buysa,” dedi Hua Xiangyi, “İmparatorluk Koleji öğrencilerini sorun çıkarmaya kışkırtan Xiao Klanı’ndan biri olabilir mi? Majestelerini bu kez fermanını feshetmeye zorlamak sadece Majesteleri ile Hua Klanı arasını açmakla kalmayacak, aynı zamanda Kıdemli Kâtip ve Halamın öne çıkmasını da engelleyecekti. Aynı zamanda, Shen Zechuan’ı başka birinin elleriyle de ortadan kaldırabilir.”

“O kadar netse.” Dul İmparatoriçe, Hua Xiangyi’nin dağınık saçlarını bir kenara itti ve şefkatle, “O zaman Xiao Jiming’in dünyanın Dört Generali’nden biri olmasına ne gerek var? Bu delikanlı, davranışlarında her zaman sağduyulu davrandı. Fail o olsaydı, bu kadar kolay bulunamazdı. Ayrıca, Libei’nin İmparatorluk Koleji ile hiçbir ilişkisi yok,” dedi.

“Tahmin edemiyorum.” Hua Xiangyi, Dul İmparatoriçe’ye yaslandı ve şımartılmış bir çocuk gibi, “Söyle bana hala,” dedi.

“Peki.” Dul İmparatoriçe’nin bu hayatta bir çocuğu yoktu ve anne tarafından büyükanne ve büyükbabasının yanındakilere yakın değildi. Üzerine düştüğü tek kişi Hua Xiangyi idi. “Halan sana öğretecek. Qudu’nun ötesinde kurulmuş çevresindeki Sekiz Şehir’e bak. Sekiz Şehir, mevcut Sekiz Büyük Klan’ın5 ortaya çıktığı yerdir. Hua Klanı’mız başkentin güneyindeki Dicheng şehrinde yaşıyor. Her zaman imparatorluk cariyeleri için tercih edilen şehir olmuştur. Ama sadece benim zamanımda Hua Klanı ihtişamının zirvesinde kabul edildi ve Sekiz Büyük Klan arasında zirveye çıktı. Birkaç yıl önce, eski İmparator tahta yeni çıktığında, en çok tercih edilen ve en çok saygı duyulan, Yao Klanı’ydı. Bunun nedeni, Yao Klanı’nın üç kez İmparator’un eğitmeni olarak sunulmasıydı. İhtiyar Usta Yao zamanında edebi yeteneklerinden yoksun olmasaydı, Yuzhou’dan Qi Huilian, Yongyi’nin6 Büyük Üstadı bile olamazdı. Dahası, mevcut Xi Klanı’ndan yalnızca Xi Gu’an, Sekiz Büyük Klan’ın genç nesillerini yönetmek için Sekiz Büyük Eğitim Bölüğü’nün Başkomutanı olarak terfi etmişti. Onu askeri kampların öğretmeni olarak düşün. Xi Klanı her zaman bayağı ahlak ve erdemlere sahip insanlar olmuştur; büyük şeyler başaramayacaklar. Bu arada, Xue Klanı, Büyük Üstat Xue’nin görkemli ölümünden sonra düşüşüne çoktan başladı. Xue Xiuzhuo, şu anda Merkezi Yönetim’de resmi bir görevi olan tek kişi. Kalan Wei, Pan, Fei ve Han Klanları’na gelince, bir dahaki sefere sana onlardan bahsedeceğim.”

Ç/N: 5. Sekiz Büyük Klan: Yao, Hua, Xi, Xue, Wei, Pan, Fei, Han

6. Yongyi, yani eski imparator.

“Babamın bunlardan daha önce bahsettiğini duymuştum,” dedi Hua Xiangyi, “Halam bana bunları İmparatorluk Koleji’nin gizli kışkırtıcısının bu sefer Sekiz Büyük Klan’dan başka biri olabileceğini öne sürmek için söylüyor.”

“Şüphelendiğim şey bu,” dedi Dul İmparatoriçe. “Zaferden sırayla zevk alınır. Hua Klanı’nın yükselişimi takiben güçlenmesinden bu yana yıllar geçti. Majesteleri’nin şu anda ne kadar ağır hasta olduğunu görmek için birinin başka bir niyet beslemesi mümkün. Yarın sabah Pan Rugui’yi çağır, İmparatorluk Korumaları’na gizlice kapsamlı bir soruşturma yaptırsın. Qudu çok büyük bir yer. İçinde hiç boşboğaz olmadığına inanmıyorum.”

Xiao Chiye, giysilerinin suyunu sıktı ve Ji Lei ile birlikte Mingli Salonu’na girdi.

Çoktan gece yarısı olmuştu ve İmparator Xiande hâlâ uyanıktı.

“Yöntemlerinin hataları üzerine kendini kınamak için cezalandırıldın.” İmparator Xiande, Xiao Chiye’ye bakarken bir bildiri7 tutuyordu ve kısık bir sesle sordu: “Öyleyse neden İmparatorluk Korumaları ile koşturuyorsun?”

Ç/N: 7. 折子 zhezi, aynı zamanda 奏折 zouzhe, imparatora katlanmış, akordeon formunda sunulan bir bildiridir.

 折子 zhezi, aynı zamanda 奏折 zouzhe, imparatora katlanmış, akordeon formunda sunulan bir bildiridir

Xiao Chiye gerçekten gücenmişti. “Bu alçakgönüllü kulun gitmesini isteyen kişi Başkomutan idi. Bu mütevazı kul, Majesteleri’nin sözlü emirleri olduğunu düşünüyordu.”

İmparator Xiande, “Sen gittikten sonra nasıl gitti?” diye sordu.

Ji Lei hemen yere kapandı ve şöyle dedi, “Majesteleri’ne cevap vermek için, İmparatorluk Koleji öğrencileri başkalarının kışkırtmasıyla hareket ettiler ve sadece devlet işleri hakkında küstahça konuşup Majesteleri’ne iftira attılar, aynı zamanda ellerini Pan-gonggong’a da uzattılar. Manzara kaotik bir karmaşaydı. Bu mütevazı kul onları gözaltına almak istedi ama Genel Naip Xiao istemiyordu.”

Ve o sadece istemiyor da değildi. O İmparatorluk Ordusu, Xiao Chiye ile aynı kalıptan çıkmaydı! Öğrencileri yakalamalarını önlemek adına İmparatorluk Korumaları’nı engellemek için utanmadan hareket etmişlerdi. Yapabildikleri tek şey yere yatmak ve yuvarlanmaktı! Bu aylak kabadayı askerlerin derileri kesinlikle şehir duvarı kadar kalındı.

İmparator Xiande, Xiao Chiye’ye sordu, “İmparatorluk Korumaları’nın öğrencileri tutuklamasını mı engelledin?”

Xiao Chiye, “Onlar sadece bir grup öğrenci. Sahiden İmparatorluk Hapishanesi’ne götürülürlerse çoğu hayatta kalamayabilir. Hayatlarını göz ardı edebiliriz ama bu, Majesteleri’nin erdemli ismine zarar verirse ne yapmalıyız?”

Ji Lei öfkeyle, “Bencil amaçlar için bir araya geldiler ve kötü niyetli insanlarla iş birliği yaptılar. Açıkça İmparatorluk Mahkemesi’ni kaosa sürüklemeye niyetlendiler! Bu tür insanları yargılamaya götürmezsek, gelecekte İmparatorluk Korumaları’nın ne yararı olacak?” dedi.

İmparator Xiande, “Ce’an iyi iş çıkardı,” demeden önce uzun bir süre öksürdü.

“Majesteleri!” Ji Lei buna inanamamıştı. “Bu öğrenci grubu, sorun yaratmak için toplandı. Hatta “isyan” kelimesini haykırmaya cüret ettiler. Onlarla ciddi bir şekilde başa çıkmazsak, imparatorluğu ve devleti tehlikeye atarlar!”

“Açık konuşacağım.” İmparator Xiande kayıtsız bir ses tonuyla konuştu. “Bu önemli ana zorlanmasalar, neden derslere katılmak yerine İmparatorluk Korumaları’na saldırıp böyle sözler söylesinler? Shen Klanı’nın kalan nesli asla salınmamalıydı! Eğer olmasaydı… Eğer olmasaydı!”

İmparator Xiande bildiriyi bir kenara attı ve öksürmeye başladı. Öksürüğü biraz hafifledikten sonra normale döndü.

“…Ne olursa olsun cezalandırılmaları gerekiyor. İmparatorluk Koleji’nin erzak fonunu yarı yarıya azaltın ve öğünlerini günde ikiden bire değiştirin. Onlara yarım yıl ceza verin.”

İmparator Xiande’nin kararını çoktan vermiş olduğunu bilen Ji Lei, başka bir şey söylemedi. Sessizce diz çöktü ama İmparator Xiande onun ne düşündüğünü biliyordu.

“İmparatorluk Korumaları benim köpeklerimdir.” İmparator Xiande, Ji Lei’ye baktı, “İmparatorluk Korumaları’nın Başkomutanı olarak, neden diğerlerini manevi baban, manevi-büyükbaban olarak görüyorsun? Hâlâ hürmetkâr sayıldığın için bu konuyu hiç açmadım! Bu gece, İmparatorluk Koleji öğrencilerini yatıştırmanı istiyorum. Anlıyor musun?”

Ji Lei diz çüktü ve “Bu alçakgönüllü hizmetçi itaat ediyor. İmparatorluk Korumaları yalnızca Majestelerine hizmet eder!” dedi.

Dışarı çıktıklarında yağmur çoktan hafiflemişti. İcra dairesinden küçük bir harem ağası, ikisine de şemsiye tutmaya geldi.

Ji Lei, Xiao Chiye’ye elini kaldırıp giderken iyi görünmemişti. Ama Xiao Chiye, “İhtiyar Ji, benim de seçeneğim yoktu. Dün cezalıydım. Dışarı çıkıp oyun oynamak istesem bile, dikkatlice düşünmeden öğrencilere yardım etmeye cesaret edemezdim,” derken ilgisizdi.

Xiao Chiye’nin nasıl bir dalyarak olduğuna bakınca Ji Lei öfkelenmişti ama açığa vuracak hiçbir mesele yoktu, bu yüzden Xiao Chiye’nin gideceğini umarak rastgele başını salladı.

“Ama İmparatorluk Ordum hakkında ne düşünüyorsun?” Xiao Chiye, küçük harem ağasının elinden şemsiyeyi aldı ve onu kovdu. Ji Lei ile saraydan ayrılmaya devam etti.

Ji Lei düşündü, ne olacak? Hepsi bir grup hainden başka bir şey değil mi?! Seni takip ettikleri için artık daha da kötü durumdalar!

Ama kibarca, “Eskisinden çok daha canlı görünüyorlardı,” dedi.

“Değil mi?” dedi Xiao Chiye utanmadan, “Bence İmparatorluk Ordusu’nun talim alanı iyi bir amaç için kullanılamayacak kadar küçük. Başkomutan’a benim adıma İmparatorluk Ordusu için bir yer tahsis edip edemeyeceğini sorabilir misin?”

Ji Lei uzun zaman önce, Xiao Chiye’nin İmparatorluk Ordusu’na talim alanında polo oynattığını duymuştu. Daha fazla alan isteme cesaretine sahip olmasını asla beklemiyordu. Ama yüz yüzeyken geri çevirmek onun için iyi olmazdı, bu yüzden “Korkarım bu zor olurdu. Prens Chu geçen ay ikametgahını genişletti ve sivillerin evlerine zorla el koyduğu valilik yamen’e bile bildirildi. Şu anda Qudu’nun her yerinde insanlar var, yani Gu’an askeri talim alanı olarak kullanman için gereken yeri nerede bulacak? Ayrıca şehirde bir yer olsa bile Sekiz Eğitim Bölüğü’ne verilmesi gerekiyor,” dedi.

“Ah.” Xiao Chiye şemsiyenin altında konuştu, “Şehrin içinde bir toprak parçası almak İmparatorluk Ordumuzun sırası olmasa bile, onun dışındaki toprakla da idare edebiliriz. Yer, dilediğimizce oynamamıza izin verecek kadar büyük olduğu sürece olur.”

O zaman Ji Lei, sözlerinin amacını kavramıştı. Xiao Chiye’ye baktı ve güldü. “Pekâlâ, İkinci Genç Efendi. Uzun zamandır bir toprak parçası hayal ediyordun, değil mi? Öyleyse neden hâlâ benimle aptalı oynuyorsun?!”

“Senden bir iyilik istemek için buradayım, değil mi, İhtiyar Ji?” dedi Xiao Chiye, “Qudu’da en çok saygı gören kişi sensin. Başkomutan ona bir ricada bulunursan seni nasıl reddeder? Son kararın buysa pazarlık yapabiliriz.”

“Benimle para konuşmaya gerek yok.” Ji Lei sonunda tavrını yumuşattı. “Artık manevi bir oğlum var ve onun için iyi bir at nerede bulacağımı merak ediyordum! Konu atlara gelince, İkinci Genç Efendi’den daha bilgili kimse yok, değil mi?”

Xiao Chiye, “Oynaması için ona birkaç at göndereceğim. Hongyan Dağları’nda yetiştirilen atlar benimkilerden daha kötü değil. Birkaç gün içinde, onları doğrudan evinize teslim etmesi için birini göndereceğim,” dedi.

Ji Lei, “Gu’an ile konuşacağım,” dedi. “Bir talim alanı meselesi ne kadar büyük olabilir? Sadece haberlerimi bekle!”

İki adam da yolları ayırana kadar yağmur durmuştu. Xiao Chiye at arabasına bindi. Chen Yang, Ji Lei’nin tahtırevanına baktı ve “Genel Naip gerçekten konutun atlarını ona verecek mi? Ne yazık!”

“Bedavaya yemek olmaz.”8 Xiao Chiye botlarını fırlattı. Ayakları uzun zaman önce sırılsıklam olmuştu. “Bir talim alanına ihtiyacımız var. Başkentte çok göze çarpıyor. Eğer o yaşlı dolandırıcı atları kabul ettikten sonra teslim edemezse,” soğuk bir sesle devam etti, “O zaman oğlunu atalarıyla buluşmaya göndereceğim.”

Ç/N: 8. (,) 人手 Kelimenin tam anlamıyla, “(Başkalarının yemeklerini yiyen ağız yumuşatılır;) başkalarının armağanlarını alan el kısalır.” Birisi başka birine birdenbire bir şey verdiğinde (örneğin, bir hediye veya yemek), genellikle isteyecek bir şeyleri vardır. Ve kişi hediyelerini aldığından, onları geri çevirmek daha zor olacaktır, bu yüzden (genellikle) onlara iyilik yaparlar. Bunu açıklamak için en yakın modern atasözü “bedava öğle yemeği diye bir şey yoktur”, yani insanların bedava almanıza veya yemenize (veya içmenize) izin vereceği hiçbir şey yoktur. Türkçe’den örnek vermek gerekirse, “parayı veren düdüğü çalar” ve “ne kadar ekmek o kadar köfte”.

Araba sallanmaya başladı. Xiao Chiye yüzünü bir mendille sildi ve “O adam nerede?” diye sordu.

Chen Yang, “O adam mı?” diye tekrarladı.

“Shen Zechuan!”

“Uzun zaman önce geri döndü.” Chen Yang, Xiao Chiye için çay koydu ve “Adımları bana zayıf ve dengesiz geliyor… Böyle bir sağlıkla, İmparatorluk Korumaları’nda nasıl bir göreve başlayacak?” dedi.

“Fil yetiştirmek.” Xiao Chiye çayı aldı ve hepsini kafaya dikti. “Sakatlar, sadece el işçiliğinden kaçamayacak kadar endişeli olur. Kesinlikle işte aylaklık etmek isteyecek türden biri.”

İş başında aylaklık etmek isteyen adam hapşırdı. Kısa bir süre loşlukta oturup üşütmüş mü diye merak etti.

Aniden kapı itilerek açıldı ve sağlam bir figür içeri girdi. Xi Hongxuan, içeri girdiği anda şaşkınlığa kapılmıştı. “Burası kesinlikle güzel. İmparatorluk Korumaları bile bulamayacak.”

Shen Zechuan başını geriye çevirmeden, “Sadece kimsenin kiralamak istemediği bir avlusu olan harap bir ev. Burayla ilgili tek iyi şey bu,” dedi.

“Ancak bu yerleşkeye sahip olmak kolay değil.” Xi Hongxuan ellerini ovuşturdu ve oturdu. Shen Zechuan’a baktı. “Burası, eski İmparatorun Veliaht Prens’e bahşettiği eski avluydu ve sonra burayı Qi Huilian’a verdi. Daha sonra da Qi Huilian’ın ölümünden sonra satıldı. Nasıl ele geçirdin?”

Shen Zechuan, Xi Hongxuan ile bir anlığına anlamlı bir şekilde bakışırken çayını yudumladı.

Xi Hongxuan telaşsız bir şekilde elini kaldırdı ve “Şu düşük çeneme de bak, her zaman başkalarının geçmişini araştırmaya çalışıyor. Daha önce buraya gelirken, Pan Rugui’nin de darbe yediğini duydum. Bu hareketin gerçekten harika.”

“En Büyük Usta Xi, Sekiz Eğitim Bölüğü’nün Başkomutanıdır,” dedi Shen Zechuan. “Bu olaydan sonra Dul İmparatoriçe’nin şüphelerini uyandıracak. Önümüzdeki günlerdeki hayatı kolay olmayacak.”

“Xi Gu’an zor zamanlar geçirirse kendimi iyi hissedeceğim.” Xi Hongxuan etli avuçlarını masaya koydu ve şöyle dedi: “İmparatorluk Mahkemesi’ndeki büyük figürlerin bir söz söylemesini beklemek yerine, önleyici bir hareket olarak öğrencilere önce bunu yaptırabiliriz. Bu olaydan sonra gerçekten serbest bırakıldığın söylenebilir.”

Shen Zechuan yemek çubuklarını aldı ve biraz sebze yemeği aldı, “Sadece küçük bir numara. İkinci Genç Efendi’nin9 önünde kendimi maskaraya çevirdim.”

Ç/N: 9. Burada Xi Hongxuan’a atıfta bulunuluyor, Xiao Chiye’ye değil. Xiao Chiye, Xiao Klanı’nın ikinci genç efendisi, Xi Hongxuan ise Xi Klanı’nın ikinci genç efendisi.

Xi Hongxuan kendi yemek çubuklarına dokunmadan önce, Shen Zechuan’ın yemek yemesini izledi. “Gelecekte ne yapacaksın?” dedi.

Shen Zechuan, “Sadece İmparatorluk Korumaları’nda geçinmeye çalışacağım. Ji Lei, Pan Rugui’nin manevi oğlu ve Xi Gu’an’ın yeminli kardeşidir. Xi Gu’an’ı öldürmek istiyorsun ama Ji Lei’yi nasıl geçeceksin? Neden sen ve ben hayatlarını aramızda paylaşıp onların ömür boyu iyi dost olmasına müsaade etmeyelim?”

Xi Hongxuan bir an kıkırdadı. Masanın üzerine eğildi ve Shen Zechuan’a uğursuzca sordu, “Ji Lei’ye olan kinin nedir?”

Shen Zechuan, Sichuan biberlerini10 aldı. Göz kapaklarını bile kaldırmadan, “Giydiği ayakkabıları sevmiyorum,” dedi.

Ç/N: 10. 花椒 Sichuan biberi, benzersiz bir aroma ve tada sahip Sichuan mutfağından bir baharattır. Zechuan ile alakası yok.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Çevirmen: @PebblesHive

——